Wie begeleidt onze tochten?

Elke tocht wordt begeleid door  minstens twee Nederlandstalige begeleiders.

Er is steeds onze vaste coach, Liesbet Joris (lees verder meer), die jou leert kennen van bij je aanmelding. Zij verzorgt de intakegesprekken, de groepskennismaking, de coachings onderweg en nadien. Deze constante zorgt er voor dat er voldoende kan ingespeeld worden op al je noden.

De tweede (en derde indien nodig) Nederlandstalige begeleider is steeds iemand met  kennis op het vlak van autisme en ADHD. Hetzij uit professionele ervaring, hetzij als ervaringsdeskundige.
Deze begeleiders worden gecreend door Liesbet om er op toe te zien dat er voldoende ervaring en hartelijkheid aanwezig is om de groep mee te kunnen ondersteunen volgens de visie en kwaliteitseisen van Resett.

Daarnaast is er nog een hele ploeg van minstens vier Berbers die ons ter plaatse begeleiden. Aangezien we zo veel mogelijk met een vaste ploeg werken zijn deze mensen ook al goed vertrouwd met onze doelgroep. De Berbers benaderen hun medemensen van nature vanuit hun hartelijkheid waardoor er steeds een zeer vertrouwde band ontstaat tussen de deelnemers en de Berbers (ondanks het spreken van andere talen (Frans en Engels zijn wel gekend).

Liesbet Joris

Jongerenbegeleider/auticoach

Gehuwd en mama van drie zonen, allen met bijzondere noden omwille van autisme, ADHD en hoogbegaafdheid.

Als gediplomeerd oplossingsgericht autismecoach is het mijn passie  om mensen hun krachten te laten ontdekken en hen van daaruit zelf oplossingen te laten vinden voor moeilijkheden die ze ondervinden.

Vanuit mijn ervaring als moeder en als professional kan ik terugvallen op heel veel ervaring met het omgaan met jongeren en volwassenen met autisme, ADHD en hoogbegaafdheid. Ik ken zowel de sterktes als de valkuilen en weet met beiden op een adequate manier om te gaan.

Naast mijn job als (auti)coach en jongerenbegeleider ben ik reeds jaren actief als vrijwillig hulpverlener binnen organisaties die gericht zijn op Autisme of psycho-sociale ondersteuning, nl. als spreker en als ‘luisterend oor’ bij de Vlaamse verening Autisme en als medewerker psycho-sociale ondersteuning bij rampen bij Het Rode kruis.

Naast mijn kennis en ervaring doe ik heel veel beroep op mijn persoonlijke hoogsensitiviteit en intuïtie. Dat stelt me in staat om te begrijpen wat er vaak niet gezegd wordt en helpt om de wegwijzers van de deelnemers in de voor hen juiste richting te krijgen.
Coachen is immers mensen naar ‘een plaats’ brengen. Als ‘taxi’ gebruik ik het oplossingsgerichte (lees meer hieronder).

De weg alleen afleggen is soms moeilijk daarom kijk ik graag mee van achter je schouder om je jouw richtingaanwijzer te laten ontdekken, net zoals de herder doet, mijn grote inspirator tijdens mijn eerste trekking op weg naar de Toubkal …

Mijn oudste zoon, Thomas, gaf me het laatste duwtje in de rug om onze gedeelde ervaring in Marokko om te zetten in dit project zodat vele anderen die er behoefte en nood aan hebben ook kunnen resetten.

Vandaar de naam ResetT.

 

Oplossingsgericht coachen

De oplossingsgerichte begeleiding is een wetenschappelijk ondersteunde manier van werken die gericht is op het versterken van de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van jou, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de oplossing in plaats van naar het probleem.
De coach stimuleert jou om je een toekomst voor te stellen waarin het probleem zich oplost. Het uitgangspunt is dat het niet altijd nodig is om inzicht te hebben in het ontstaan van problemen om deze te kunnen oplossen.

De nadruk van de begeleiding ligt daarom op het vinden van oplossingen. Jij wordt gezien als expert. Voor ons als coach zijn jouw omgeving en jouw waarden bepalend voor de manier waarop oplossingen worden gevonden.

Uitgangspunten van het oplossingsgerichte:

  • als iets niet werkt, de coach/begeleider of de cliënt beter iets anders kan proberen, en als iets werkt, daar dan meer mee te doen;

  • elke persoon sterke kanten en hulpbronnen heeft om te veranderen;

  • problemen beschouwd kunnen worden als wegversperringen als gevolg van beperkte herkenning van alternatieven en niet als symptomen van onderliggende pathologie;

  • een kleine verandering in een aspect van een probleem het begin kan zijn van een oplossing;

  • samenwerking en de focus op toekomstige mogelijkheden en oplossingen verandering versterken.

Kenmerkend voor oplossingsgerichte begeleiding is het vertrouwen van ons in de mogelijkheden van jou om zelf positieve veranderingen te realiseren.

De kracht van het oplossingsgerichte begeleiding is dat jij de capaciteiten hebt om zelf oplossingen voor jouw problemen te bedenken. De belangrijkste taak van ons is om jou deze oplossing te helpen ontdekken en jou in een positieve richting te leiden die we samen ontdekken. Het is voor de oplossing niet nodig om het probleem tot op de bodem uit te diepen.