Reset your mind, your body and your soul

Mail onsBel ons
ALGEMENE VOORWAARDEN DEELNEMERS GROEPSREIS met Resett VZW
Versie 1/1/2018

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig, dit is een juridisch document dat van invloed is op uw rechten.
U accepteert en erkent de bepalingen en voorwaarden uiteengezet in deze overeenkomst omdat ze betrekking hebben op uw vrijwillige deelname aan een programma begeleidt door Resett VZW, van nu af aan in deze overeenkomst vermeld als “wij”, “onze”, “we” of “ons”.

1. Eigen Risico
U accepteert en erkent dat reizen risico’s met zich kan meedragen, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Vervoer storingen per vliegtuig, auto, te paard of een ander dier of te voet
 • Risico’s die samenhangen met voedsel of drinkbaar water;
 • Gevaren in verband met wilde of andere dieren;
 • Lichamelijke inspanning;
 • Grote hoogte;
 • Krachten van de natuur;
 • Maatschappelijke onrust;
 • Daden van terrorisme;

U aanvaardt en erkent dat persoonlijk letsel, ziekte, emotionele trauma’s, materiële schade en de dood kan optreden door natuurlijke oorzaken of activiteiten van personen of dieren. Dit als gevolg van nalatigheid of vanwege andere redenen.
Eenmaal geaccepteerd in het door u aangevraagde gefaciliteerde programma dan:

 • Bevrijdt u ons, onze bestuursleden, onze eigenaren, onze medewerkers en alle personen of groepen verbonden aan ons (zowel in België als in andere landen) van alle aansprakelijkheid;
 • Betekent het dat je afziet van eventuele claims tegen ons, onze eigenaren, onze medewerkers en alle personen of groepen verbonden aan ons, en uitdrukkelijk op de hoogte bent van alle risico’s in verband met deelname aan een van onze gefaciliteerde programma’s2.Verzekering
  Voor al onze trektochten vereisen we dat je een bijstandsverzekering, waaronder noodevacuatie, afsluit. Wij nemen dit niet op in ons pakket omdat u best weet welke verzekeringspolis persoonlijk van toepassing is voor u. Ten laatste 15 dagen voor uw vertrek dient u ons de algemene informatie over uw polis te bezorgen, maar het is uw eigen verantwoordelijkheid om de geschiktheid en de bijbehorende gegevens, zoals de dekking en het eigen risico te bepalen.
  U aanvaardt dat wij geen gezondheids-, medische problemen of arbeidsongeschiktheid dekken die een deelnemer overhoudt aan onze activiteiten of trektochten, zowel in België, land van bestemming of transit landen. U aanvaardt dat wij geen enkele aansprakelijkheid hebben met betrekking tot de geschiktheid van een evacuatieplan, medische zorg, materieel of benodigdheden die kunnen worden verstrekt tijdens één van onze activiteiten. U erkent dat verwondingen kunnen worden verergerd of verhoogd door nalatige reddingsoperaties of procedures door ons of derden. U ziet af van eventuele claims, stelt ons niet aansprakelijk en / of klaagt ons niet aan voor alle handelingen van nalatigheid of letsels veroorzaakt door het toedienen van EHBO of medische behandelingen. U accepteert dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor uw eigen welzijn, alle risico’s van verlies van eigendommen of schade, onverwachte gebeurtenissen, persoonlijk letsel of ziekte, emotionele trauma en de dood.
  3
  . Annulerings- en terugbetalingsvoorwaarden
  Vraag ons niet, noch onze partners-reisorganisatoren om af te zien van onze terugbetalingsvoorwaarden, ongeacht de reden. Wij begrijpen dat plannen soms veranderen. Onder geen enkele voorwaarde dringt u bij onze partners aan op terugbetalingen of kortingen.
  We behouden ons het recht om de tarieven te herzien op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving. Als u uw aanvraag al hebt ingediend en aanvaard bent door dan behouden wij de oorspronkelijke kosten.
  Zodra het programma aanvat vergoeden noch wij, noch onze partners onder geen enkele omstandigheid één van uw kosten omwille van onderbreking of vroegtijdig vertrek van de trektocht. Omstandigheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot familie en / of medische noodsituaties; ontevredenheid; visumkwesties; en algemene wijziging van uw plannen.
  Indien u zich tijdens uw reis in het buitenland niet houdt aan de algemene voorwaarden en regels opgelegd door ons of onze lokale partner en hierdoor verwijderd wordt van de reisomgeving dan kan u geen aanspraak maken op welke vorm van terugbetaling ook.


  4. Kosten en betaling

  Na het ontvangen van je bevestigingsmail, krijg je 7 werkdagen de tijd om het juiste bedrag van het voorschot (25% van de totale prijs) over te schrijven op de rekening van Resett VZW en zo uw deelname definitief te bevestigen. Je inschrijving is pas definitief als het juiste bedrag van het voorschot binnen de afgesproken termijn van 7 werkdagen op de rekening staat. De precieze betalingsgegevens vind je op de bestelbon die je ontvangt bij je bevestigingsmail. Indien het voorschot niet betaald is binnen de termijn vermeld op de bestelbon wordt de aanvraag automatisch geannuleerd.
  De deelnemers kunnen na een definitieve inschrijving (dus: na betaling van hun voorschot) hun verblijf niet meer kosteloos annuleren. We raden de deelnemers dan ook aan een bijkomende annulatieverzekering af te sluiten. Omdat we de betaalbaarheid voor de andere deelnemers willen garanderen, is het onmogelijk annuleringen toe te staan. Het verblijf kan dus niet omgeruild worden en niet uitbetaald worden in contanten.
  We aanvaarden wel vervangende personen. Indien de afhakende persoon  zelf een andere persoon kan aanbrengen, dan kan de oorspronkelijke deelnemer alsnog een deel van zijn inschrijvingsgeld recupereren. Eventuele bijkomende kosten worden dan wel in mindering gebracht. Het geld wordt pas teruggestort wanneer een andere kandidaat definitief en correct is ingeschreven, dit wil zeggen, nadat de nieuwe kandidaat het correcte bedrag overgemaakt heeft op de rekening van Resett VZW.

 • 5. Vaccinaties en de reisapotheek
  Ondanks alle geboden informatie aanvaardt u dat wij geen medische professionals zijn en wij hebben geen enkele medische expertise. Wij raden u aan voor uw reis tijdig een bezoek te brengen aan uw dokter of reisadviescentrum. Het is uw eigen verantwoordelijkheid te bepalen welke vereiste inentingen en medische procedures u persoonlijk nodig heeft voor, tijdens en na de plaatsing en deze ook te regelen.
  U aanvaardt dat wij niet verantwoordelijkheid zijn voor de geschiktheid van een evacuatieplan, medische zorg, medisch materieel of benodigdheden die voor u kunnen worden verstrekt, tijdens of na de plaatsing. U bent zelf verantwoordelijk voor je eigen welzijn, en je accepteert en erkent enige en alle risico’s van persoonlijk letsel of ziekte, emotionele trauma’s, schade aan eigendommen en de dood die kunnen optreden als gevolg van één van onze activiteite

           7. Reis
            Wij zijn geen reisbureau, wij faciliteren enkel uw reis en begeleiden u ter plaatse dit doen wij samen met erkende reisbureau’s en coaches.

           8. Resett VZW faciliteert
         Als u geaccepteerd bent in de aangevraagde en door ons gefaciliteerde activiteit. U ontvangt een bestelbon die U aanvaardt door betaling van het voorschot. Door van het voorschot aanvaardt u deze algemene voorwaarde, en bevrijdt u ons,  onze medewerkers, vrijwilligers en alle personen of groepen verbonden aan ons van alle aansprakelijkheid met betrekking tot:

 • Nalatigheid of opzettelijk handelen of nalaten van service van onze lokale partners, waaronder, zonder beperking, hun gedeeltelijke of volledige mislukking van de geleverde diensten;
 • Persoonlijk letsel of ziekte, emotionele trauma’s, schade aan eigendommen of dood, die het gevolg is van een verstrekte dienst of service door onze lokale partners;
 • Een fout, verkeerde voorstelling of misverstand al dan niet opzettelijk of onopzettelijk, gemaakt door onze lokale partners.
 • 9.Gedragscode
  Als u geaccepteerd bent in een door ons gefaciliteerde activiteit dan aanvaardt u ook onze gedragscode verbonden aan de reis, alsook de gedragscode van onze lokale partners. Het document beschrijft onze verwachtingen van u en hebben betrekking hebben op je deelname aan ons gefaciliteerd programma.
  Wij behouden het recht om schendingen van de code te bepalen. Als op enig moment tijdens de reis we het gevoel hebben dat je de code niet respecteert dan behouden wij en onze partner het recht om u tijdens de reis tot verdere deelname te weigeren. U krijgt geen vergoeding voor de kosten die hiervoor dienen gemaakt te worden.10. Documentatie
  Al onze documentatie, inclusief maar niet beperkt tot de website, kunnen onnauwkeurigheden en typografische fouten bevatten. Wij geven geen garantie op de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van adviezen, materialen, opinies, verklaringen of andere informatie weergegeven of verdeeld via onze documentatie. U aanvaardt en erkent dat het vertrouwen op advies, materiaal, opinies, verklaringen of andere informatie op eigen risico is.
  Wij behouden het exclusieve recht om eventuele wijzigingen aan te brengen aan onze documentatie, inclusief maar niet beperkt tot, de prijzen, privacy beleid, programma’s en de voorwaarden van gefaciliteerde diensten, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving.
  Door ons aangeleverde informatie waarin, maar niet beperkt tot voorbereidingsbrochures, en verbintenissen mogen niet gedeeld worden met niet deelnemers.11. Juridisch bindend
  De voorwaarden in dit document zijn juridisch bindend voor u, uw familie, erfgenamen, beheerders, en/of wettelijke vertegenwoordigers. Door dit document te aanvaarden, vertrouwt u niet op andere mondelinge of schriftelijke verklaringen door wie dan ook gemaakt en die afwijkend zijn dan wat is uiteengezet in deze overeenkomst.
  Bij het accepteren van uw verbinding tot de van toepassing zijnde gefaciliteerde activiteit verklaart u dat je dit document goed hebt gelezen en de inhoud van deze overeenkomst volledig begrepen hebt. U begrijpt dat dit een juridisch bindend en afdwingbare overeenkomst is en u bent zich bewust van de juridische gevolgen. U aanvaardt deze voorwaarden volledig vrij en vrijwillig, zonder enige aanleiding, verzekering of garanties die gedaan zijn door wie dan ook. U verklaart dat alle aan ons geleverde informatie waarheidsgetrouw is dat wij op deze informatie vertrouwen als zijnde accuraat. Resett VZW kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor daden of uitspraken die de deelnemers tijdens de reis doen die aanleiding kunnen zijn voor een gerechtelijke vervolging.

  12. Drugs en andere strafbare feiten
  U accepteert dat u persoonlijk volledig verantwoordelijk bent voor problemen met de plaatselijke autoriteiten, in geval van drugdelicten of andere strafbare feiten. Onder geen enkel beding kan u eisen dat wij noch onze lokale partner enige verantwoording afleggen bij welke autoriteit ook, of ook maar enige adviserende houding aannemen noch u vertegenwoordigen.
  U accepteert dat strafbare feiten, zowel tijdens de reis of gedurende uw verblijf of in transit landen leiden tot onmiddellijke verwijdering van de groep en beëindiging van de gefaciliteerde activiteit zonder enige financiële terugbetaling en op op uw eigen kosten.
  Bij het accepteren van deze algemene voorwaarden erkent u dat u op de hoogte bent van de strafbare feiten in het land van bestemming en in eventuele transitlanden en erkent u dat de door ons geleverde adviezen niet gebruikt kunnen worden in eventuele claims.

  13. Beeldmateriaal
  Alle geleverd beeldmateriaal aangeleverd door de deelnemer of door derden waarin de deelnemer voorkomt kan door ons of één van onze partners in België of eender welk ander land gebruikt worden voor het behalen van de doelstellingen van de organisatie, publicatie op website, sociale media, schriftelijke uitgaven,….

  14. Minderjarigen
  Voor sommige reizen aanvaarden wij deelname van minderjarigen. Minderjarigen die reizen zonder ouders en/of voogd dienen zonder uitzondering een schriftelijke toestemming van de ouders en/of voogd te bezorgen aan ons. Deze schriftelijke toestemming dient aangevraagd te worden via het op dat moment van toepassing zijnde nationale regelgeving.

 

 

Start je reis

Heb je nog vragen of twijfel over bepaalde zaken? Neem zeker contact met ons op, we geven je graag meer uitleg!

Ben je al overtuigd om mee te gaan?
Bezorg ons je gegevens en wij contacteren je voor het inplannen van een intake-gesprek.
De bedoeling van dit gesprek is jou duidelijkheid te geven over het verloop van de reis(voorbereiding) en het samen bespreken van jouw individuele behoeften.