De praktijk

ResetT werd opgestart in 2017.

Bij ResetT kan je terecht voor loopbaanbegeleiding en coaching rond autismespectrum, hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit.

Waar het kan zet ik wandelcoaching in. Dit verlaagt de drempel en maakt het praten vaak makkelijker omdat we met de neuzen in dezelfde richting stappen. Het uitgangspunt is steeds het oplossingsgerichte.

De persoon staat steeds centraal, los van de etiketjes.

Soms volstaat één sessie om weer verder te kunnen, soms is een traject nodig om inzichten te krijgen.

Tijdens een uitgebreid intakegesprek wordt de hulpvraag in kaart gebracht zodat er een aanpak op maat kan voorgesteld worden.

Naast de losse sessies is het, voor mensen die in begeleiding zijn of waren, ook mogelijk om een ‘afstands-jaarabonnement’ te onderschrijven. Hiermee koop je tijd die kan ingezet worden om per mail of telefonisch begeleid te worden met kleine ad hoc moeilijkheden (die maximum 30 minuten per ‘oproep’ vergen). 


Doelgroep

* jongeren 

* volwassenen

* werkgevers

* organisaties, scholen,…

 

Diensten waarvoor je terecht kan?

* loopbaanbegeleiding (met loopbaancheques ism M&M Talentcoaching)

* opleiding van teams van de ‘op je bord-tool’

* psycho-educatie oa via ‘op je bord’

* individuele of gezinscoaching

* afname jongerenveerkrachtschaal

* workshops rond autismespectrum, hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit

* lezingen 

 

Prijs:

Loopbaanbegeleiding: €40/cheque (eerste cheque geeft recht op 4u, en tweede cheque op 3u begeleiding) (lees meer over de voorwaarden voor loopbaancheques op de site van VDAB)

Individuele coaching: €60/u (op verplaatsing + Km-vergoeding)

Gezinscoaching (vanaf 2 personen): €75/u

Afstands-jaarabonnement: €330 voor 6u ‘mail- of praat-tijd’

Coaching op de werkvloer: vanaf €90/u (indien betaald door de werkgever)

Lezingen: variabel en afhankelijk van de vraag, contacteer me voor meer info hierover.

Groepssessies: afhankelijk van het aanbod of uw behoefte. Kijk hiervoor bij evenementen op de facebookpagina of neem contact op.

 Oplossingsgericht 
coachen

De oplossingsgerichte begeleiding is een wetenschappelijk ondersteunde manier van werken die gericht is op het versterken van de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van jou, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de oplossing in plaats van naar het probleem.
De coach stimuleert jou om je een toekomst voor te stellen waarin het probleem zich oplost. Het uitgangspunt is dat het niet altijd nodig is om inzicht te hebben in het ontstaan van problemen om deze te kunnen oplossen.

De nadruk van de begeleiding ligt daarom op het vinden van oplossingen. Jij wordt gezien als expert. Voor ons als coach zijn jouw omgeving en jouw waarden bepalend voor de manier waarop oplossingen worden gevonden.

Uitgangspunten van het oplossingsgerichte zijn dat :

  • als iets niet werkt, de coach/begeleider of de cliënt beter iets anders kan proberen, en als iets werkt, daar dan meer mee te doen;
  • elke persoon sterke kanten en hulpbronnen heeft om te veranderen;
  • problemen beschouwd kunnen worden als wegversperringen als gevolg van beperkte herkenning van alternatieven en niet als symptomen van onderliggende pathologie;
  • een kleine verandering in een aspect van een probleem het begin kan zijn van een oplossing;
  • samenwerking en de focus op toekomstige mogelijkheden en oplossingen verandering versterken.

Kenmerkend voor oplossingsgerichte begeleiding is het vertrouwen van ons in de mogelijkheden van jou om zelf positieve veranderingen te realiseren.

De kracht van het oplossingsgerichte begeleiding is dat jij de capaciteiten hebt om zelf oplossingen voor jouw problemen te bedenken. De belangrijkste taak van ons is om jou deze oplossing te helpen ontdekken en jou in een positieve richting te leiden die we samen ontdekken. Het is voor de oplossing niet nodig om het probleem tot op de bodem uit te diepen of vast te blijven hangen in (vermoedelijke) diagnoses.

De start van je reis begint hier.

Bezorg ons je gegevens en wij contacteren jou.