fbpx

De praktijk

Resett is een coachpraktijk gelegen in Hasselt.

Ik ben gespecialiseerd in autismespectrum, hoogbegaafdheid en HSP.

Er wordt op een oplossingsgerichte manier gewerkt. Meer hierover lees je hieronder.

Wij focussen ons steeds op de persoon, los van de etiketjes.


Doelgroep

De praktijk richt zich op:

* jongeren

* volwassenen

* werkgevers

* organisaties, scholen,…

 

Wat kan je verwachten?

Je kan bij Resett terecht voor:

* psycho-educatie

* individuele of gezinscoaching

* loopbaanbegeleiding (met loopbaancheques) in samenwerking met M&M Talent coaching

* arbeidsbemiddeling

* workshops

* lezingen


Enkele concrete voorbeelden:

* ondersteuning in uw dagdagelijks leven

* aanleren van sociale vaardigheden

* samen zoeken naar dag/vrijetijdsinvulling

* uitzoeken welke job best bij jou past

* overleg met uw werkgever/school/familie/netwerk

* verhogen van uw welbevinden en zelfvertrouwen

* luisterend oor

* lezing of workshop rond Autismespectrum, hoogbegaafdheid, schoolmoeheid, ….

De sessies kunnen online, in de praktijk of op verplaatsing plaatsvinden.

 

Prijs:

Individuele (online)sessie: €60/u (op verplaatsing + Km-vergoeding)

Gezinscoaching: €75/u

Werkgeversbegeleiding: vanaf €90/u

Loopbaanbegeleiding: €40 cheque (eerste cheque geeft recht op 4u, en tweede cheque op 3u begeleiding)( lees meer over de voorwaarden voor loopbaancheques op de site van VDAB)

Groepssessies: afhankelijk van het aanbod. Kijk hiervoor bij evenementen op de facebookpagina Oplossingsgericht 
coachen

De oplossingsgerichte begeleiding is een wetenschappelijk ondersteunde manier van werken die gericht is op het versterken van de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van jou, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de oplossing in plaats van naar het probleem.
De coach stimuleert jou om je een toekomst voor te stellen waarin het probleem zich oplost. Het uitgangspunt is dat het niet altijd nodig is om inzicht te hebben in het ontstaan van problemen om deze te kunnen oplossen.

De nadruk van de begeleiding ligt daarom op het vinden van oplossingen. Jij wordt gezien als expert. Voor ons als coach zijn jouw omgeving en jouw waarden bepalend voor de manier waarop oplossingen worden gevonden.

Uitgangspunten van het oplossingsgerichte:

  • als iets niet werkt, de coach/begeleider of de cliënt beter iets anders kan proberen, en als iets werkt, daar dan meer mee te doen;

  • elke persoon sterke kanten en hulpbronnen heeft om te veranderen;

  • problemen beschouwd kunnen worden als wegversperringen als gevolg van beperkte herkenning van alternatieven en niet als symptomen van onderliggende pathologie;

  • een kleine verandering in een aspect van een probleem het begin kan zijn van een oplossing;

  • samenwerking en de focus op toekomstige mogelijkheden en oplossingen verandering versterken.

Kenmerkend voor oplossingsgerichte begeleiding is het vertrouwen van ons in de mogelijkheden van jou om zelf positieve veranderingen te realiseren.

De kracht van het oplossingsgerichte begeleiding is dat jij de capaciteiten hebt om zelf oplossingen voor jouw problemen te bedenken. De belangrijkste taak van ons is om jou deze oplossing te helpen ontdekken en jou in een positieve richting te leiden die we samen ontdekken. Het is voor de oplossing niet nodig om het probleem tot op de bodem uit te diepen of vast te blijven hangen in (vermoedelijke) diagnoses.

Start je “tocht”

De start van je “tocht” begint hier.

Heb je nog vragen of twijfel over bepaalde zaken? Neem zeker contact met me op, ik geef je graag meer uitleg!

Ben je al overtuigd van de aanpak?

Bezorg me je gegevens en ik contacteer je voor het inplannen van een eerste kennismakingsgesprek.
Tijdens dit gesprek overlopen we jouw behoeften en bekijken we of we daar samen mee aan de slag kunnen.