fbpx

Wie begeleidt onze tochten?

Er is steeds onze vaste coach, Liesbet Joris (lees verder meer). Zij verzorgt de intakegesprekken, de groepskennismaking, de begeleiding en coaching onderweg en nadien. Deze constante zorgt er voor dat er voldoende kan ingespeeld worden op al je noden.

Naast Liesbet zijn er enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten tijdens het jaar en om praktische ondersteuning te geven tijdens de tocht, waar nodig.

Maar onze tochten zouden een hele andere dimensie hebben zonder de hele ploeg van minstens vier Berbers. De Berbers benaderen hun medemensen van nature vanuit hun hartelijkheid waardoor er steeds een zeer vertrouwde band ontstaat tussen de deelnemers en de Berbers.
Onze gids, kok en dierendrijvers zijn allen Berbers.

Liesbet Joris

Gehuwd en mama van drie zonen, met bijzondere noden omwille van hoogbegaafdheid, autisme en ADHD.

Als gediplomeerd, oplossingsgericht, autismecoach is het mijn passie om mensen hun krachten te laten ontdekken en hen van daaruit zelf oplossingen te laten vinden voor moeilijkheden die ze ondervinden.

Vanuit mijn als professional en als moeder kan ik terugvallen op heel veel ervaring met het omgaan met (hoog)begaafde jongeren en volwassenen al dan niet met hoogsensitiviteit, autisme of AD(H)D. Ik ken zowel de sterktes als de valkuilen en weet met beiden op een adequate manier om te gaan.

Mijn persoonlijke hoogsensitiviteit levert me de nodige intuïtie om de ware gevoelens van de deelnemers te ontdekken waardoor ik goed kan anticiperen op nakende ‘moeilijkheden’.

Naast mijn job als (auti)coach en jongerenbegeleider ben ik reeds jaren actief als vrijwillig hulpverlener binnen organisaties die gericht zijn op Autisme of psycho-sociale ondersteuning, nl. als ‘consulent’ bij de Vlaamse verening Autisme en als medewerker psycho-sociale ondersteuning bij rampen via Het Rode kruis.

Oplossingsgericht coachen

De oplossingsgerichte begeleiding is een wetenschappelijk ondersteunde manier van werken die gericht is op het versterken van de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van jou, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de oplossing in plaats van naar het probleem.
De coach stimuleert jou om je een toekomst voor te stellen waarin het probleem zich oplost. Het uitgangspunt is dat het niet altijd nodig is om inzicht te hebben in het ontstaan van problemen om deze te kunnen oplossen.

De nadruk van de begeleiding ligt daarom op het vinden van oplossingen. Jij wordt gezien als expert. Voor ons als coach zijn jouw omgeving en jouw waarden bepalend voor de manier waarop oplossingen worden gevonden.

Uitgangspunten van het oplossingsgerichte:

  • als iets niet werkt, de coach/begeleider of de cliënt beter iets anders kan proberen, en als iets werkt, daar dan meer mee te doen;

  • elke persoon sterke kanten en hulpbronnen heeft om te veranderen;

  • problemen beschouwd kunnen worden als wegversperringen als gevolg van beperkte herkenning van alternatieven en niet als symptomen van onderliggende pathologie;

  • een kleine verandering in een aspect van een probleem het begin kan zijn van een oplossing;

  • samenwerking en de focus op toekomstige mogelijkheden en oplossingen verandering versterken.

Kenmerkend voor oplossingsgerichte begeleiding is het vertrouwen van ons in de mogelijkheden van jou om zelf positieve veranderingen te realiseren.

De kracht van het oplossingsgerichte begeleiding is dat jij de capaciteiten hebt om zelf oplossingen voor jouw problemen te bedenken. De belangrijkste taak van ons is om jou deze oplossing te helpen ontdekken en jou in een positieve richting te leiden die we samen ontdekken. Het is voor de oplossing niet nodig om het probleem tot op de bodem uit te diepen.