Liesbet Joris

Jongerenbegeleider/auticoach

Gehuwd en mama van drie zonen, allen met bijzondere noden omwille van autisme, ADHD en hoogbegaafdheid.

Naast levenslang leren is het, als oplossingsgericht coach, mijn passie  om mensen  hun krachten te laten ontdekken en hen van daaruit zelf oplossingen te laten vinden voor moeilijkheden die ze ondervinden.

Als sociaal adviseur heb ik 20 jaar gewerkt in de banksector, tot mijn lichaam helemaal was “opgebrand”. Als personeelsverantwoordelijke en kantoordirecteur heb ik  heel wat ervaring en vooral mensenkennis opgedaan.

Daarnaast ben ik ook reeds jaren actief als vrijwillig hulpverlener binnen organisaties die gericht zijn op ASS, HSP of psycho-sociale ondersteuning.

Ik ben me steeds blijven verdiepen in persoonlijke groei omdat ik het belangrijk vind om als persoon te evolueren.

Om destijds mijn oudste zoon beter te begrijpen en te kunnen ondersteunen heb ik in 2008 postgraduaat ‘autisme en (rand)normale begaafdheid’ gevolgd. Daar werd mijn interesse gewekt om iets te gaan betekenen voor meerdere mensen dan alleen mijn kind(eren). Door de jaren heen volgde ik daarom nog bijkomend een postgraduaat ‘oplossingsgericht begeleiden en behandelen’ en een masteropleiding  ‘jongerencoach en -begeleider’.

Naast al de theoretische kennis en mijn ervaring als ervaringsdeskundige doe ik vooral beroep op mijn persoonlijke hoogsensitiviteit en intuïtie waardoor ik werk en handel vanuit mijn hart. Dat stelt me in staat om te begrijpen wat er vaak niet gezegd wordt en helpt om de wegwijzers van de deelnemers in de juiste richting te krijgen.
Coachen is immers mensen naar ‘een plaats’ brengen. Als ‘taxi’ gebruik ik het oplossingsgerichte (lees meer hieronder).

De weg alleen afleggen is soms moeilijk daarom kijk ik graag mee van achter je schouder om je jouw richtingaanwijzer te laten ontdekken, net zoals de herder doet, mijn grote inspirator tijdens mijn eerste trekking op weg naar de Toubkal …

Mijn oudste zoon, Thomas, gaf me het laatste duwtje in de rug om onze gedeelde ervaring in Marokko om te zetten in dit project zodat vele anderen die er behoefte en nood aan hebben ook kunnen resetten.

Vandaar de naam ResetT.

 

Oplossingsgericht coachen

De oplossingsgerichte begeleiding is een wetenschappelijk ondersteunde manier van werken die gericht is op het versterken van de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van jou, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de oplossing in plaats van naar het probleem.
De coach stimuleert jou om je een toekomst voor te stellen waarin het probleem zich oplost. Het uitgangspunt is dat het niet altijd nodig is om inzicht te hebben in het ontstaan van problemen om deze te kunnen oplossen.

De nadruk van de begeleiding ligt daarom op het vinden van oplossingen. Jij wordt gezien als expert. Voor ons als coach zijn jouw omgeving en jouw waarden bepalend voor de manier waarop oplossingen worden gevonden.

De oplossingsgerichte begeleiding is ontwikkeld als manier van werken uit onvrede over traditionele hulpverleningsstrategieën die sterk probleemgericht werken.

 

Uitgangspunten van het oplossingsgerichte:

  • als iets niet werkt, de coach/begeleider of de cliënt beter iets anders kan proberen, en als iets werkt, daar dan meer mee te doen;

  • elke persoon sterke kanten en hulpbronnen heeft om te veranderen;

  • problemen beschouwd kunnen worden als wegversperringen als gevolg van beperkte herkenning van alternatieven en niet als symptomen van onderliggende pathologie;

  • een kleine verandering in een aspect van een probleem het begin kan zijn van een oplossing;

  • samenwerking en de focus op toekomstige mogelijkheden en oplossingen verandering versterken.

Kenmerkend voor oplossingsgerichte begeleiding is het vertrouwen van ons in de mogelijkheden van jou om zelf positieve veranderingen te realiseren.

De kracht van het oplossingsgerichte begeleiding is dat jij de capaciteiten hebt om zelf oplossingen voor jouw problemen te bedenken. De belangrijkste taak van ons is om jou deze oplossing te helpen ontdekken en jou in een positieve richting te leiden die we samen ontdekken. Het is voor de oplossing niet nodig om het probleem tot op de bodem uit te diepen.

Oplossingsgerichte begeleiding richt zich op de sterke kanten van jou, omdat dit constructiever is dan werken aan  tekorten en problemen. De ervaring leert dat de begeleiding tot betere resultaten leidt wanneer een coach de sterke kanten benadrukt, hoe klein de signalen voor verbetering ook zijn. Het samen zoeken naar de sterke kanten en hulpbronnen, zoals ondersteuning door familie of vrienden geeft een constructieve samenwerkingsrelatie. Het helpt jou en je omgeving om samen te richten op de bestaande competenties van jou om de doelen van de begeleiding te bereiken.

“Een dergelijke samenwerking zorgt er ook voor dat jouw vertrouwen in en respect voor jouw begeleider toeneemt ” (Cepeda& Davenport, 2006).